Wyzwanie – poziom podstawowy, ścieżka 1

W ramach tej ścieżki powtórzysz m.in.: odmianę czasowników w czasie teraźniejszym zaimki dzierżawcze słownictwo związanego z rodziną i życiem codziennym godziny konstrukcję stare + gerundio essere i esserci przyimki “in” oraz “a”