strona testowa

A1, A2, B1

Forma bezosobowa i wyrażenia bezosobowe

Wyzwanie – Przełam się! Parla italiano!

B2, C1

Mowa zależna i niezależna (discorso indiretto e diretto)

B1, B2, C1, C2

Czasowniki zaimkowe (verbi pronominali)

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Komunikuj się jak Włosi

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Materiały autentyczne do oglądania

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Materiały autentyczne do czytania

A2, B1, B2

Zaimki osobowe (pronomi personali)

B1, B2, C1, C2

Spójniki (le congiunzioni)

« » page 1 / 2
Shopping Cart
Scroll to Top