DIETRO, DIETRO A czy DIETRO DI?

Po polsku łatwo powiedzieć, że coś lub ktoś znajduje się za czymś, za kimś. W języku włoskim niby też jest to banalne bo przecież to dietro, aczkolwiek jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, okaże się, że jednak tu też czyha na nas pułapka.

Mamy do wyboru 3 opcje: dietro, dietro a oraz dietro di.

Dietro / dietro a

Te dwie formy często mogą być używane zamiennie, obie są poprawne w pewnych sytuacjach.

Np. Poszukaj go za tamtym meblem możemy powiedzieć na dwa sposoby:
Cercalo dietro a quel mobile.
Cercalo dietro quel mobile.

W tym przypadku oba zdania są prawidłowe. W codziennym użyciu jednak częściej spotykana jest prostsza forma, czyli samo dietrodietro a łatwiej można spotkać w formie pisemnej lub literaturze.

Dietro a

W pewnych sytuacjach nie ma wątpliwości i wyboru – musimy użyć właśnie dietro a. W tę kategorię wpadają wszystkie przypadki związane z czasownikami ruchu np. andare, camminare, correre. Wtedy nie ważne czy idziemy za kimś czy za czymś, po włosku andiamo dietro a qualcosa, dietro a qualcuno.

Np.
Da piccolo camminavo sempre dietro a mia madre. – Jako dziecko chodziłem zawsze za mamą.
Vado dietro a Marco. – Idę/jadę za Markiem.
Correvo sempre dietro a mio fratello. – Zawsze biegałem za moim bratem.

W potocznym języku wyrażenie andare dietro a qualcuno ma też inne znaczenie: podrywać kogoś. W tym przypadku jeżeli powiemy np. Marco va dietro a Giulia da un anno – to będzie to oznaczało, że Marek podrywa Julię od roku.

Dietro di

Ostatnia krótka zasada – używamy dietro di  w przypadku połączenia tego wyrażenia z zaimkami osobowymi akcentowanymi (dla tych, którzy nie kochają gramatycznych nazw chodzi tutaj o: me, te, lui, lei, noi, voi, loro). W takim razie powiemy np:

Sono dietro di te. – Jestem za tobą.

Przewiń do góry