Congiuntivo presente – odmiana czasowników regularnych

I grupa – lavorareII grupa – prendereIII grupa – dormireIV grupa – preferire
che io lavori
che tu lavori
che lui, lei, Lei lavori
che noi lavoriamo
che voi lavoriate
che loro lavorino
che io prenda
che tu prenda
che lui, lei, Lei prenda
che noi prendiamo
che voi prendiate
che loro prendano
che io dorma
che tu dorma
che lui, lei, Lei dorma
che noi dormiamo
che voi dormiate
che loro dormano
che io preferisca
che tu preferisca
che lui, lei, Lei preferisca
che noi preferiamo
che voi preferiate
che loro preferiscano

Pamiętaj, że podobnie jak w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego, również tutaj czasowniki kończące się na –care i -gare będą potrzebowały w pisowni litery h, natomiast czasowniki kończące się na -iare de facto stracą literę i:

cercarepagarelasciare
che io cerchi
che tu cerchi
che lui, lei, Lei cerchi
che noi cerchiamo
che voi cerchiate
che loro cerchino
che io paghi
che tu paghi
che lui, lei, Lei paghi
che noi paghiamo
che voi paghiate
che loro paghino
che io lasci
che tu lasci
che lui, lei, Lei lasci
che noi lasciamo
che voi lasciate
che loro lascino
Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Scroll to Top