Wyzwania
Słownictwo
Gramatyka
Przyimki - Preposizioni
Komunikacja
Pozostałe działy
Na koniec...

Klub od środka – Gramatyka – Czasy przeszłe (passato) – Passato prossimo – Essere czy avere?

Jak już opanujemy zasady tworzenia czasu passato prossimo to zostaje nam jeszcze jeden problem: używamy essere czy avere? Na szczęście jest trochę zasad, które nam w tym pomogą.

Stosujemy essere:

  • z czasownikami nieprzechodnimi (bez dopełnienia bliższego “kogo? co?”) wyrażającymi ruch lub przebywanie w miejscu

np. Ieri sono rimasta a casa. – Wczoraj zostałam w domu.
Siamo partiti ieri sera. – Wyjechaliśmy wczoraj wieczorem.
A che ora siete usciti? – O której wyszliście/wyszłyście?

  • z czasownikami nieprzechodnimi wyrażającymi stan, przemianę lub proces

np. Cosa è successo? – Co się stało?
Giulia è arrossita. – Julia zarumieniła się.
Siamo diventati amici. – Zostaliśmy przyjaciółmi.
Sono nato in aprile. – Urodziłem się w kwietniu.

  • z czasownikami zwrotnymi

np. Mi sono svegliato alle otto. – Obudziłem się o ósmej.

Używamy avere:

  • z czasownikami przechodnimi (z dopełnieniem bliższym “kogo? co?”)

np. Ho mangiato una mela. – Zjadłem/am jabłko.
Avete incontrato Lucia? – Spotkaliście/Spotkałyście Łucję?

  • z czasownikami nieprzechodnimi wyrażającymi czynność aktywnie wykonywaną przez podmiot

np. Ho dormito a lungo. – Długo spałem/am.
Ho cenato con Marco. – Zjadłem/am kolację z Markiem.

  • z czasownikami nieprzechodnimi wyrażającymi rodzaj ruchu bez podawania określonego kierunku

np. Ho viaggiato molto. – Dużo podróżowałem/am.
Abbiamo ballato per tutta la sera. – Tańczyliśmy przez cały wieczór.
Ieri sera avete passeggiato? – Spacerowaliście wczoraj wieczorem?

Sprawdź się!

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Scroll to Top